Copyright © 2008 by Flex Furn AB
All Rights reserved
E-Mail: flexfurn@flexpall.se
FLEX FURN AB

Historia

1972 Flex Furn AB bildades ur familjeföretaget Wellem HB som bildades redan 1956.

1974 Flex Furn AB börjar bedriva utveckling och tillverkning i Karlsborg. Företaget utvecklar och patenterar produkter av trä och
        papp. Företaget tillverkar produkter och bygger specialmaskiner för stål och pappersindustrin i Tyskland och Skandinavien.

1980 Genom Flex Furn AB utvecklas en ny wellpapptillverkning inom wellpappindustrin i Sverige och företaget
        Dalwell AB bildades.

1984 Utveckling och framställning av Well-lock.

1987 Utveckling och framställning av FlexPall™. Omfattande internationella patent- och mönsterskydd beviljas i Europa,
        USA, Kanada och Japan.

1994 Utveckling av FlexPall machine. Flex Furn AB designar och tillverkar den första linjen för automatisk produktion
        av FlexPall.

1995 Utveckling och framställning av FlexLock. Flex Furn AB designar och tillverkar ett delbart FlexLock för FlexPall.

1997 Utveckling och framställning av Flex Machine, en automatisk maskin för bandning med stålband.

2000 Utveckling och framställning av Flex Machine 2, en automatisk maskin för bandning med plastband.

2004 Introduktion av
FlexPall inom dagligvarubranschen.

2008 Utveckling av
FlexPall för returpallar.
Absolute Flexibility !
Start    |   FlexPall System    |    Flex Furn AB    |    Presentation    |   Kontakt